grafika

Pomagamy klientom uzyskać rekompensatę za usytuowanie na nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, gazu, wody.

Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z regulacją stanu prawnego urządzeń przesyłowych na przyszłość.

Doradzamy klientom w kwestiach usunięcia lub przebudowy urządzeń przesyłowych i związanych z tym działań.
Kancelaria LEXIS

Odszkodowanie za słupy i linie energetyczne


Duża liczba działek w Polsce, na których stoją słupy energetyczne, nie ma w tym zakresie uregulowanego stanu prawnego.
Z naszą Kancelarią LEXIS mogą Państwo uzyskać w takiej sytuacji odszkodowanie za linie energetyczne. Zajmujemy się kompleksową obsługą,
doradzając, reprezentując naszych klientów i przygotowując dla nich wszystkie potrzebne dokumenty w procesie odszkodowawczym.
Dzięki naszemu wsparciu odszkodowanie za słupy mogą uzyskać Państwo w optymalnej kwocie. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!
linie elektryczne

Jednym z roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe, jest roszczenie o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Służy ono uregulowaniu kwestii korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe w przeszłości, i ma na celu zrekompensowanie właścicielowi szkody, jaką poniósł w związku z usytuowaniem na jego nieruchomości infrastruktury energetycznej czy też gazowej.

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przysługuje za okres 10 lat wstecz, w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, oraz za okres 3 lat wstecz, jeżeli właścicielem jest przedsiębiorca.

ustanowienie

Instytucja służebności przesyłu wprowadzona została do Kodeksu cywilnego z dniem 3 sierpnia 2008 roku.

 

Począwszy od tego dnia właściciele nieruchomości, na których posadowione są urządzenia elektroenergetyczne lub gazowe, uprawnieni są do wystąpienia z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego.

 

Ustanowienie służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem, odpowiadającym potencjalnemu zmniejszeniu wartości nieruchomości w związku z usytuowaniem na niej urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej lub gazowej.

 

 

usuniecie

Właścicielowi nieruchomości, na której posadowione są urządzenia elektroenergetyczne lub gazowe, służy również roszczenie o usunięcie urządzeń z nieruchomości, ewentualnie o ich przebudowę.

 

Roszczenie to będzie skuteczne, o ile przedsiębiorstwu przesyłowemu nie przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości na cele związane z przesyłem energii elektrycznej lub gazu, a istnienie infrastruktury na gruncie w sposób znaczny utrudnia zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.