Kancelaria LEXIS zapewnia klientom obsługę prawną na podstawie pisemnej umowy.

 

Klient zlecając Kancelarii prowadzenie sprawy zobowiązany jest udostępnić Kancelarii wszelkie materiały konieczne i pomocne w jej prowadzeniu oraz poinformować o wszelkich okolicznościach sprawy, zarówno istniejących w dniu zlecenia sprawy, jak i powstałych lub ujawnionych po zleceniu prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

 

Wynagrodzenie Kancelarii LEXIS za prowadzenie danej sprawy ustalane jest indywidualnie. Zasadą jest wynagrodzenie ryczałtowe, możliwa jest również kalkulacja wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji i rozłożenia wynagrodzenia na raty.

 

 

 

 

 

 

+ 48 730 781 538